Beleid Coronavirus

Revisie 3-3-2021

Vanaf 3 maart ontvangen wij naast de losse gasten, gezinnen en families weer voorzichtig groepen voor zover dat toegestaan is.

Kinderen tot 13 en hun begeleiders zijn welkom. Ook voor jongeren tot 17 zijn er mogelijkheden. Daarbij gelden de algemene regels. Groepen in de uitzonderingen zijn ook welkom.

Voor de mensen die we ontvangen hanteren we een protocol.
Logies en vrienden op de fiets is zonder beperkingen mogelijk in de aparte kamers en ook in de groepsgebouwen. Daarbij krijgt elk huishouden (of 2 personen) een eigen kamer en eigen douche-toiletgroep. De overige ruimte wordt in overleg ingedeeld.

Wij hanteren sinds 1 januari versoepelde (en goedkopere) annuleringsregels en deze vervangen de RECRON voorwaarden RECRON voorwaarden voor groepsaccommodaties zoals ook in die contracten vastgelegd. Daarin was overmacht niet beschreven. Veel mensen hebben geboekt zonder annuleringsverzekering of de annuleringsverzekering dekt dit risico niet (meer). Ook De Heidewachter kan de kosten van de annuleringen niet op zich nemen. De autoriteit consument en markt schrijft er het volgende over consumentenrecht zie punt 3

In de nieuwe voorwaarden is overmacht beschreven. De groepen die niet mogen komen door wetgeving bieden we omboeking aan. Als groepen niet willen komen is het ingewikkelder. Dan handelen we het af als annulering en volgens de geldende annuleringsvoorwaarden.
Omdat de richtlijnen telkens veranderen kunnen wij pas omstreeks de oorspronkelijk aankomstdag beslissen of er overmacht of annulering aan de orde is.

Bram W. Schrijver
De Heidewachter, groepsaccommodatie en logies