Beleid Coronavirus


Revisie 7-9-2020

De groepsaccommodaties Gander en Gaai bij de Heidewachter waren van 20 maart tot 15 juli gesloten. Daar is stapsgewijs een einde aan gekomen.

Wij hebben in die periode de grote en gemengde groepen vanwege overmacht kosteloos omgeboekt.
Als dat niet mogelijk was hebben we geld teruggestort.
Sinds 15 juli ontvangen we weer groepen in aangepaste vorm en met extra faciliteiten.
Voor de boekingen na 1 september hanteren we de RECRON voorwaarden voor groepsaccommodaties zoals ook in de contracten vastgelegd.
Bij annuleringen kort voor aankomst is 95% van de contractprijs verschuldigd. Veel mensen hebben geboekt zonder annuleringsverzekering of de annuleringsverzekering dekt dit risico niet. Ook De Heidewachter kan de kosten van deze annulering niet op zich nemen. De autoriteit consument en markt schrijft er het volgende over


consumentenrecht zie punt 3


We hanteren altijd coulance bij annuleren, als de accommodatie (deels) opnieuw verhuurd wordt verrekenen we de opbrengst met de annuleringskosten.

Er zijn geen aparte richtlijnen voor de groepsaccommodaties zoals die er wel zijn voor vakantiehuizen en horeca. De grootte van de accommodatie en de samenstelling van de groep bepalen of een verblijf verantwoord is en we overleggen graag over de mogelijkheden. Als het kan stellen we extra ruimte beschikbaar en we hanteren een eenvoudig protocol

Logies en vrienden op de fiets is zonder beperkingen mogelijk in de aparte kamers en soms ook in de groepsgebouwen.

Bram W. Schrijver
De Heidewachter, groepsaccommodatie en logies