Beleid Coronavirus

Revisie 18-1-2021

Wij ontvangen naast de losse gasten, gezinnen en families gemengde groepen in aangepast vorm. Ook tijdens beperkte lockdown zullen we groepen in een aangepaste omgeving blijven ontvangen.

Wij adviseren een hygiene protocol. Niet alleen vanwege corona.
protocol.

Vanaf 1 januari 2021 hebben wij een goedkopere annuleringsregeling en deze vervangt de RECRON voorwaarden voor groepsaccommodaties. Daarin is overmacht en de uitwerking ervan beschreven. Veel mensen boeken zonder annuleringsverzekering. Ook De Heidewachter kan de kosten van de corona gerelateerde annuleringen niet op zich nemen. De autoriteit consument en markt schrijft er het volgende over consumentenrecht zie punt 2

In de nieuwe voorwaarden alle details.

Omdat de regels en uitzonderingen telkens veranderen en wij bij annuleringen opnieuw proberen te verhuren kunnen wij in het algemeen pas na de oorspronkelijk aankomstdag beslissen wat de annuleringskosten zijn. Wij verrekenen bij annuleringen de eventuele nieuwe opbrengst.

Alleen bij sluiting van ons bedrijf door de overheid (lockdown) hanteren wij de overmacht clausule. Als wij groepen kunnen ontvangen, ook met een 1.5 meter richtlijn hanteren wij onze annuleringsvoorwaarden.

Ook bij de abrupte wijzigingen van het beleid blijven wij onze gasten zoveel mogelijk ten dienste.

Bram W. Schrijver
De Heidewachter, groepsaccommodatie en logies